பீட்டாவுக்கு தெரியுமா ...?

கவிப்புயல் இனியவன்
ஜனவரி 21, 2017 12:39 பிப
உணர்வின் வழி
தெரியுமா.....?
பீட்டவுக்கு......!!!

உணர்வின் வலி
தெரியுமா....?
பீட்டவுக்கு......!!! 

உணர்வின் மொழி
தெரியுமா.....?
பீட்டவுக்கு......!!! 

வழி, வலி, மொழி.....
தெரிந்தான்
இளைஞன்......
திரண்டான்.........
புறப்படான்.......
போராடுகிறான்.....
தமிழன்.................!!!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
யாழ்ப்பாணம்