அம்மாக்களைப் பெற்ற மகள்கள்! - Mano Red

மனோ ரெட்
November 29, 2016 01:04 பிப


முதல் குழந்தை பெண் என்றதால்
அம்மாவிடமும் மாமியாரிடமும்
பேச்சு வாங்கி,
அடுத்ததையும் பெண்ணாகப் பெற்றெடுத்து
அத்தனை பேரையும் எதிர்க்கிறாள்!

அப்பாவிற்குப் பிடித்த பெண்ணாக
தனக்கென வைத்திருந்த இடத்தை
மகள் வந்ததும் 
விட்டுக் கொடுத்து
விலகி நிற்கிறாள்!

தோற்றுவரும் பொழுதுகளை
தேற்றுவதற்காக
‘பொம்பளப்புள்ள அழக்கூடாதுடி” என்று
அழுது அணைத்து
அன்புச் சூடு பரப்புகிறாள்!

தகப்பன் இல்லாத மகளின்
தனிமை நாட்களை இனிமையாக்க
தன்னை எரித்து
தன்னை உருக்கி
தன்னை வார்த்துத் தங்கமாக்கி
தனியே, மகளை கரை சேர்க்கிறாள்!

காதல் வாழ்க்கை தேடி
கடந்து போனவளிடம்
கணவனுக்குத் தெரியாமல்
கடிந்து பேசி
கனிந்து உருகி
மகள் பெற்றெடுத்த மகள் குரலை
காது வழியே இதயம் அனுப்புகிறாள்!

இப்படித்தான்
மகள்களைப் பெற்ற அம்மாக்களைவிட
அம்மாக்களைப் பெற்ற மகள்கள்
அதிகம் இன்புறுகிறார்கள்!