மயக்குவது ........!!!

கவிப்புயல் இனியவன்
November 19, 2016 10:59 முப
பூவின் அழகில் 
மனிதன் மயங்குகிறான் ....
பூவின் தேனில் ....
வண்டு மயக்குகிறது ......
பூவின் தொழிற்பாடு .....
மயக்குவது ........!!!

&
கவி நாட்டியரசர் , கவிப்புயல் 
கே இனியவன் -யாழ்ப்பாணம்