நட்பு

irfan fathan
November 11, 2016 09:33 முப
ஆளப் பிறந்தவர்கள்
அழுவதில்லை....
வாழ பிறந்தவர்களுக்கு
வலிப்பதில்லை.....