பெண்ணே! ரௌத்திரம் பழகு - Mano Red

மனோ ரெட்
November 08, 2016 03:07 பிப
கேள் பெண்ணே கேள்!
இது நகரப் பேருந்தல்ல
நரகப் பேருந்து.
உனக்காகப் பேசும் பெண்ணியவாதிகளை
பேருந்துகளில் தேடாதே!
 
சீண்ட வரும் சிறு நரிகளை
கவனத்தில் கொள்!
அற்ப சுகம் தேடும் கயவர்கள் கூட்டம்
உன் பின்னால் நிற்கலாம்
அதிர்ந்து விடாமல் ஆத்திரம் கொள்!
 
“பெண் என்னால் என்ன செய்துவிட முடியும்?”
என்று எண்ணாமல்
ரௌத்திரம் பழகு!
சிறுமை கண்டு பொங்கு!
 
கைப்பையில் ஊசியை வைத்திரு
ஏதாவது கை 
உன்னை நோக்கி நீண்டால்
பாம்பாக சீறி விஷம் ஏற்று!
 
கடவுளாக வணங்கிவிட்டு
கையைப் பிடித்திழுப்பார்கள்
கலங்கி விடாதே!
தவறு செய்யும் கள்ளனை
தட்டிக் கேட்க யாரும் வரமாட்டார்கள்
நீ தலை குனியாதே!
மொத்த ஆண்களும் தலை குனியட்டும்.
 
பெண்ணே! உனக்கு எப்போது 
தைரியம் வருகிறதோ
உனக்காக பெண் ஒருத்தி எப்போது
ஓடி வருகிறாளோ
பெண்களுக்குள் ஒற்றுமை எப்போது 
ஓங்கி நிற்கிறதோ
அன்றுதான் பெண்ணே 
முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுவாய்!