படித்ததில் பிடித்தது

கணேசன்
November 02, 2016 10:41 பிப
1.வானமே அனுப்பி வை அழகிபோட்டிக்கு நிலாவை
2.வானவில்லை உடைத்துப் போட்டது காதலியின் புருவம்.