இன்றைய ஹைக்கூ

வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
வரவேற்பு 

காலால் மிதித்தாலும் வீட்டிற்குள்
வரவேற்பு
மிதியடி                         

இலவசம்

நாளைக்கு அரிசி இல்லை
சமையலுக்கு
இலவச க்ரைண்டர் வாங்க கியூ

வாட்சப் உலகம்

உலகம் என் சட்டை பையில் என்றான்
கைபேசியை கையில் வைத்து.
நிஜ உலகம் எட்டப்போனது தெரியாமல்