அம்மா

Rajalekshmi
October 21, 2016 10:47 பிப
 கண்ணே! மணியே! ஆராரோ என்று அன்று நீ பாடிய பாடலை இன்று நான் பாடுகிறேன்... கண்ணீர் துளியின் நினைவுகளுடன்.... என் அம்மா!!!