பொன்னையருக்கு வேலை போனது

கோமகன்
ஏப்ரல் 28, 2016 07:12 பிப

ரியூற்றறிகள் இல்லாத

 காலத்தில்

 வீடுகளுக்குப்போய்

 ரியூசன் கொடுத்தவர்தான்

 பொன்னையா வாத்தியார்

 கால் நடையில் தான் வருவார்

 குதிக்கால் நிலத்தில் பாவாது

 கற்பித்த பாடங்கள்

 கணக்கும் ஆங்கிலமும்

 அரைமணி நேரத்தில்

 கற்பித்தல் நடந்ததோ இல்லையோ

 எங்கள் செவியில்

 அவர் தொங்குவது தவறாது

 பொன்னையர் தொங்கியதால்

 என் காதுப் பொருத்து

 புண்ணாகியிருந்தது.

 அவர் செய்யும் கொடுமையை

 வெளியில் சொல்ல முடியாது

 'படிப்பு வரட்டும் என்றுதானே

 வாத்தியார் அடிக்கிறார்'

  … இது மாமாவின் சித்தாந்தம்.

 எனக்காக

 அத்தை உருகினாலும்

 தலையிடும் அளவுக்கு

 துணிச்சலில்லை அவவுக்கு

பொன்னையரை மனசாரத் திட்டினேன்

என் திட்டுப் பலிப்பதாயில்லை

காதுப்புண்ணும் ஆறுதில்லை
கடைசியாக

கடவுள் கண் திறந்தார்

ஒருநாள்

பொன்னையருக்குச் சீட்டுக்கிழிந்தது

வேறொன்றுமில்லை

என்னிலை விட்ட சேட்டையை

அருள் அண்ணாவிலை விட்டிருக்கிறார்

பெரியம்மா கண்டிட்டா

வாத்தியார்

படிக்காட்டி என்ர பிள்ளை

என்னோடை இருக்கட்டும்

நீங்கள் வாருங்கோ'

நன்றி : சோ பத்மனாதன்