விடுகதைக்கவிதைகள் 02

கவிப்புயல் இனியவன்
ஏப்ரல் 27, 2016 08:01 பிப
பூமியில் 
மூன்றில் இரண்டு....
பங்கு .....
நான் ......!!!

உடலில் மூன்றில் ....
இரண்டு பங்கு .....
நான் ....!!!

என்னில் மூன்றில் ....
இரண்டு பங்கு .....!!!
ஆனால் என்னில் ....
சூரிய ஒளி படாது ....
அப்படிஎன்றால் ....
நான் யார் .....?

&
&
&
&
&
விடை ; இளநீர் 

^
சிறுவர்களுக்கான கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்