விடுகதைக்கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
ஏப்ரல் 27, 2016 07:32 பிப
அவன் .....
இல்லாவிட்டால் ....
நான் இல்லை ...
நான் இல்லாவிட்டால் ....
அவனுமில்லை ....
நாங்கள் இரட்டை ....
பிறவிகள் இல்லை ....
அப்போ நாங்கள் ....
யார் ...................?
&
&
&
&
&
விடை ; உடலும் உயிரும் ...!!!

^
சிறுவர்களுக்கான கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்