புதுமைப் பொங்கல்

sudhakar
ஜனவரி 18, 2016 08:11 முப

 

 

தைநாளில் வடக்கு திரும்பும் தினகரா,

விதைத்த நெல்லை வளர்த்து தந்த பகலவா;

அறுத்த நெலலில் பொங்கல் வைத்தோம் விகத்தகா,

தைப்பொங்கல் ருசிக்க கொஞ்சம் இறங்கிவா;

ஆசிதந தருள வேணும் மித்திரா.

 

விவசாயி நெல்லு பொங்கல் கண்டவா..!

தொழிலாளி புதுமைப் பொங்கல் காணவா..!

 

கதிராலே அறிவு தூண்டும் கதிரவா,

மண்டைப் பானை யண்ண நெல்ல அழலவா;

அன்பு வடுப்பில் பொங்க வச்சோம் ஆதவா,

நல்லெண்ணம் பொங்குதுப் பார் உண்ணவா;

நல்ல காலம் பொறக்க வருள் செய்யவா.

 

விவசாயி நெல்லு பொங்கல் கண்டவா..!

தொழிலாளி புதுமைப் பொங்கல் காணவா..!