தை மகளே வருக...

rupan
ஜனவரி 14, 2016 02:26 முப
தை மகளே நீவருக
தரணி எல்லாம் உன் பேச்சு
தைமகளே நீ வந்தால்
குறைகள் எல்லாம் தீர்ந்திடுமே
 
 ஊரெல்லாம் உறவழைத்து.
கொத்து மஞ்சள் கட்டிவைத்து
புதுக்கோலம் நாம் போட்டு.
பால் பொங்கி வருகையிலே.
பட்டசு வெடிக்கையிலே.
புதுபானையிலே....
வெண்நிற நட்சத்திரம்
சிரிக்குதடா....
சின்ன சின்ன மத்தப்பு
கைகளில்சிரிக்க....
சின்னஞ் சிறு பிள்ளைகளும்
துள்ளுதடா.....
 
ஆதவனே உன்வருகையில்
மானிடனுக்கு ஒளிவிளக்கு
ஏர் பூட்டி நிலம்உழுத
காளைகளை -வணங்க
அன்றே...அமைத்தான்
தைத்திருநானை தமிழன்
இன்றே நினைவு கூறுகிறோம்.
எம் இனமே.....

-நன்றி-
-அன்புடன்-
-கவிஞர்.த.ரூபன்-