காதல்..!!

AG பார்த்திபன்
செப்டம்பர் 09, 2015 06:09 பிப

இற‌ந்து கொண்டே வாழமுடியாது..!!

ஆனால் வாழ்ந்து கொண்டே இறக்க முடியும்..!!

காதலித்துப்பார்..!!