தவமாய் தவமிருந்து..

V SUMITHRA
ஜூலை 31, 2015 03:43 பிப

உன் இமைகள்

என் மேலிருந்து

நீங்கிய நிமிடங்கள்

வில்லாய் வளைந்த

வானவில் புருவங்கள்

அம்புகள் தொடுக்காதோ

கண் வண்டுகளில்

மை தீட்டி

மனதை தீண்டாயோ..

அழகிய இதழ்களின்

இரு மொட்டுகள்

இன்னிசை மீட்டாதோ..

வளைக்கரங்களில் என்னை

வளைக்க வேண்டித் தவம்

கொலுசு காலில்

தாளமிட்டு என்னை

கொய்தே போக

முயற்சிக்க மாட்டாயோ..?