புல்லாய்...

V SUMITHRA
ஜூலை 31, 2015 03:32 பிப

புல்லாய் பிறந்தாலும்

புவியில் என் ஊர்வலம்

புயலுக்கும் அசைவதில்லை

பூகம்பத்திலும் சிதறுவதில்லை

சீ நீ ஒரு புல் என

சகதியி்ல் அமிழ்திடினும்

சடுதியில் உயிர்த்தெழுவேன்!

சாய்வதில்லை!

இந்த தன்னம்பிக்கையின்

இலக்கணமாய்

இறுதி வரை  பயணம்!