கடைசித் திரை

KalpanaBharathi
செப்டம்பர் 24, 2013 03:17 பிப

 

காயமே இது பொய்யடா 
வெறும் காற்றடைத்த பையடா 
உலகமொரு நாடக மேடையடா 
ஒவ்வொருத்தனும் 
ஒப்பனை புனைந்து ஒப்பனை கலைத்து 
உலவும் நாடகப் பாத்திரங்களடா 
மரணம் கடைசித் திரையடா 
மரணத்திற்கு அப்பால் ஏதடா 
சிந்திப்பாய் மானிடா ! 

~~~கல்பனா பாரதி~~~ 

பி.கு. சித்தர்கள் முதலிரு பாடல் வரிகளைத் தொடந்து நான் சிந்தித்த வரிகள்.