பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 10. குடந்தை சோதிடர் - கல்கி