பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 8. பல்லக்கில் யார்? - கல்கி