பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 6. நடுநிசிக் கூட்டம் - கல்கி