பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 5. கடம்பூர் மாளிகை - கல்கி