பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 2. ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி - கல்கி