பொது அறிவு சம்பந்தமான‌ ஒரு செய்தி

gomathy
ஜூலை 21, 2013 09:04 பிப

திரும்பத் திரும்ப பயன் படுத்தக் கூடிய‌  எலக்ட்ரானிக்  பேப்பர்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது        எழுத்துக்களை அழித்து  திரும்பதிரும்ப பயன்படுத்தலாம்    இதனை  தைவான்  நாட்டு   விஞ்ஞானிகள்  அறிவித்துள்ளனர்      ஐ2ஆர் ஈபேப்பர்   என்ற இந்த‌  பேப்பரில்  faxஎந்திரத்தில்  பயன்படுத்தக்கூடியதைப் போன்ற‌   தெர்மல் பிரிண்டர் கொண்டு அச்சிடப்படுகிறது          குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப்  பிறகு   அச்சிடப்பட்ட‌  விஷயம்  தேவைப்படாத போது  அதற்குரிய‌  எந்திரத்தில்  எழுத்துக்களை   அழித்து    மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்    இவ்வாறு  ஒரு பேப்பரை  260 முறை  பயன்படுத்தலாம்   என்கிறார்கள்      போஸ்டர்கள் அறிவிப்புகள்  போன்றவற்றுக்கு  இது  மிகவும்  ஏற்றது  என்று  ஆராய்ச்சியாளர்கள்  கூறுகின்றனர்           இந்தப்  பேப்பரில்   குறைவான‌  செலவில்  அச்சிடலாம்   என்றும்  உறுதி  தெரிவிக்கின்றனர்     தைவான்  நாட்டு  தொழிலகத் தொழில்நுட்ப‌      ஆராய்ச்சி  நிறுவன‌  துணைத் தலைவர்  ஜான்சென்   இந்த தனித்தன்மையான‌    பேப்பரில்  KOLESTERIC LIQUIDKRYSTAL   ஏண்ரா   வேதிப் பொருள்   ஓறூ வகை  பிளாஸ்டிக்  படலத்துடன்  பூசப்பட்டுள்ளது    இதுதான்    இந்த பேப்பரை  திரும்பத்திரும்ப‌  பயன்படுத்த‌  உதவியாக‌  உள்ளது                                                                                     காகித‌  உற்பத்திக்கு என‌  உலகெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான‌    மரங்களை   வெட்டவேண்டியுள்ளது     அந்த‌  வகையில்  சுற்றுச்சூழலுக்கு  உகந்த‌  இந்த‌   பேப்பர்  பெரும் வரவேற்பை  பெறும்   என்று  இதன்  கண்டுபிடிப்பாள்ர்கள்   நம்பிக்கை   தெரிவிக்கின்றனர்          

                                                                                                                       

நன்றி:  தமிழ்  எம்பிளாய்மெட் ச்ர்வீஸ்   என்ற‌  செய்தி தாளின்    இலவச‌ இணைப்பு   பொது அறிவு  என்ற‌  புத்தகத்திலிருந்து                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

குறிப்பு:  மேற்குறிப்பிட்ட‌  செய்தித் தாளினை   நம்  நண்பர்களில்  எத்தனை பேர்  படிக்கின்றார்கள்  என்று  தெரியாது           ஆகவே   இந்த‌  கட்டுரையை  இங்கே   பதிவு  செய்தேன்