சோலார் மின்சக்தி , சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி உங்கள் இடத்தில் !

supertekpower
ஜனவரி 14, 2013 06:45 முப
சோலார் மின்சக்தி   ,

சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி உங்கள் இடத்தில்   !

மின் வெட்டா ....கவலை வேண்டாம்! தடையில்லா மின்சாரம் ,
தொலைக்காட்சி,மிக்சி,கணினி, லைட்டுகள், பேன் , அனைத்தும்  இயங்க
"சூப்பர்டெக் பவர் " ஐ   
இன்றே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ! 
சோலார் மின்சக்தி   ,சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி உங்கள் இடத்தில்   

சோலார் இன்வெர்டெர் ,மற்றும் ஹெவி டூட்டி பாட்டரிகள்  கிடைக்கும்.

நேரடி சேவை , புறநகர் மற்றும் ,பண்ணை வீடுகள், உங்கள் இடத்திற்கே வந்துபொருத்தி தரப்படும் .வீடு ,கடை ,ஆபீஸின்  இன்றைய அவசிய தேவை!பொருத்துங்கள் , இனி மின்தடை என்கிற பேச்சுக்கு இடமில்லை! சூப்பர்  டெக்  பவர் நவீனத்தின்  அடையாளம் ! 
சூரிய மின்சக்தி  இணைப்பு மூலம் 
மின் கட்டணம் சேமித்து  சில மாதங்களில் உங்கள் முதலீடு  100%  திரும்ப கிடைக்கும் !