விடுதலை விரும்பாத கைதி

vasanth
October 13, 2012 03:29 பிப

சுகமான சுமையாக அவளை

சுமந்தாய் உன் இதயத்தில் அவளோ

சுமங்கலி ஆனாள் வேறொருவனால்...

வலியால் துடித்தது உன் இதயம்

வாழவும் வீழவும் முடியாமல் போராடினாய்...

வாரி அணைத்தாய் மரணத்தை

மரணத்தை முத்தமிட்ட நிமிடம்

மயங்கியதோ மரணம்

மூச்சடைத்து போனதே

புதிதாய் பிறந்தாலும்                                                                                                                                                                                                                  பழையவனாய் அவளையே நினைத்து

பாதை மாறினாய்

அன்பென்ற முகவரி தேடினாய்

அனைத்தமாய் நான் வந்தேன்

அறிமுகமில்லாத தோழியாய்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                உன்னுள் இருந்தவளை விடுதலை செய்து

உனக்குள் கைதியானேன்

விடுதலை செய்ய விரும்பாதே

விடைபெறும் ஓருயிராய் வாழும் ஈருயிர்

     :heart: