மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா?

தமிழ்
மார்ச் 21, 2012 03:01 பிப

மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா?

இயற்கை அவரவர் வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப பல அறிவை தானாகவே கொடுத்துள்ளது.

நீரிலேயே வாழும் மீனுக்கு நீந்த தெரிந்திருக்கும். புதிதாய் பிறந்த மீன் குஞ்சாக இருந்தாலும் தானாகவே அது நீந்த ஆரம்பத்து விடும்.

அதே போல பல கலைகளை கற்றவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தானாகவே அந்த கலைகள் மரபணு மூலம் வந்திருக்கும். அல்லது அவர்கள் சீக்கிரமாகவே அதை கற்றுக்கொள்வார்கள்.