என் சந்தோசத்தை யாரிடம் கொடுத்தது

Yathavan
டிசம்பர் 11, 2011 04:04 பிப


சிவப்பு நிற வாழ்க்கை
தனிமையோடு வேதனை
பிரிவை தாங்கா மனதினில்
தனிமை தாங்கும் சோதனை

உறவுகள் வேண்டி உலகினில்
தனிமரம் தோப்பு அவதற்கு
தேடிய ஆணிவேர் அறுந்தது
காய்த்திட்ட கனிகளோ விழுந்தது

வறண்ட கருங்கல் பாறையில்
மோதும் எந்தன் நினைவுகள்
இரத்தம் சிந்தி விழுகிறது
எழும்ப முடியாது துடிக்கிறது

சுழல்வது இந்த பூமியெனில் - என்
வாழ்கையும் ஏன் சுழல்கிறது
கொடுப்பது எல்லாம் கடவுள் எனில் - என்
சந்தோசத்தை யாரிடம் கொடுத்தது