டிப்ஸ்

NIRMALA
டிசம்பர் 07, 2011 03:17 பிப

தயாரிக்கும் முறை

குழம்பு செய்யும் போது உப்பு அதிகமானால் உருளை கிழங்கு துண்டுகளை வெட்டி போட்டால் உப்பின் அளவு குறைந்துவிடும். :cook1: