காதல் கடவுள் மட்டும் கல்லு

Yathavan
செப்டம்பர் 18, 2011 11:44 முப
பரந்தவெளி வானம்
பரவிக்கிடக்கும் மேகம்
சிதறிக்கிடக்கும் நட்சத்திரம்
சிரித்து பேசும் வெண்ணிலா

அழுது வடிக்கும் மழை
அழகாய் பிடிக்கும் குடை
ஓடித்திரியும் வெள்ளம்
நிரம்பி வழியும் உள்ளம்

பச்சைக்கடல் வயல்
பாகம் பிரிக்கும் வரப்பு
முத்து முத்தாய் நெல்லு
வெள்ளை நெல்லாய் அவள் பல்லு

கரையை கழுவும் கடல்
நுரையை பருகும் மணல்
ஓடித்திரியும் நண்டு
தேடித்திரியும் என் மனது

பனைமரம் விழுந்த வீதி
இரு மருங்கிலும் புல்லினச்சாதி
விரிந்து ஒடுங்கிடும் கண்கள்
அவள் வீட்டுக்கு போகும் கால்கள்

முளை நிமிர்ந்த கோவில்
மடை திறந்த கருணை
கல்லு முழுக்க கடவுள்
காதல் கடவுள் மட்டும் கல்லு