திருமண வாழ்த்துக்கள் - வசந்த்

வைகை
ஜூன் 20, 2011 07:00 முப

என்னுடைய அலுவலக நண்பர் திரு. வசந்த் அவர்களின் திருமணம் இன்று சென்னையில் நடைபெறுவதை தெரிவித்து, நல்-வாழ்த்துக்களை கூறி கொள்கிறேன்.