பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - புது வெள்ளம் - கல்கி