சீர்காழி சபாபதி
டிசம்பர் 31, 2016 12:04 முப
உருண்ட கண்ண உருட்டி உருட்டி என்ன சுருட்டுறா! பச்சரிசி பல்லக்காட்டி சிரிச்சி சிரிச்சி என்ன மயக்குறா! மாம்பழ கன்னதுல கொழச்சி கொழச்சி மனச பூசுறா! வாழதண்டு கையஆட்டி பேசி பேசி உசுர ...
சீர்காழி சபாபதி
டிசம்பர் 29, 2016 10:32 பிப
ஆளா தழைஞ்சி அழகா வெளஞ்சவளே என் உசுர அடியோட பறிச்சி அப்படியே அள்ளிக்கிட்ட குளிச்சி முடிஞ்சி காலையில கோயிலுக்கு நித்த நீ போனதால புள்ளயாரு செலையா குந்திடாரு! ஆடி குதிச்சி ஆசையா நீ தொட்டதால ...
சீர்காழி சபாபதி
டிசம்பர் 24, 2016 08:52 பிப
உணர்வுகளுக்கு இல்லை பஞ்சம் என்றும் உன் நினைவுகளோடு நான் தஞ்சம் சொல்லியதெல்லாம் மிகக் கொஞ்சம் உன்னையே விரும்பும் நெஞ்சம் கனவுகளுக்கேது துயில் மஞ்சம் பேராவல் என்னுள் எஞ்சும் உனதழகோ மனதை ...
சீர்காழி சபாபதி
ஜனவரி 26, 2015 04:22 பிப
நிறம் நம்மை வேறுபடுத்தலாம் நினைவால் நாம் இந்தியர்! மதம் நம்மை வேறுபடுத்தலாம் மனதால் நாம் இந்தியர்! மொழி நம்மை வேறுபடுத்தலாம் மதியால் நாம் இந்தியர்! இடம் நம்மை வேறுபடுத்தலாம் இதயத்தால் நாம் ...
சீர்காழி சபாபதி
ஜூன் 28, 2014 09:35 முப
உழைத்துக் களைத்துகளைத்து உழைத்துநிதமும் வாழ்க்கை ஓட்டம்!<3 நேற்றுபோய் இன்றாகியும்இன்றுபோய் நேற்றாகியும்நாளையும் தொடர்கின்ற ஓட்டம்!<3 எதைத்தேடி எதற்காகஎதுவாகவேண்டி எதனால்எதைமாற்ற எல்லையற்ற ஓட்டம்!<3 ...
மேலும் தரவேற்று