கற்பனைத்திருடன்
ஆகஸ்ட் 24, 2012 02:32 பிப
காதலர்களுக்கு சில கணைகள் காதல் என்றால் என்ன ? ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளுதலின் புதுயுலகமாம் ... ஏற்றுகொள்ள இயலவில்லை என்னைப்பொருத்தமட்டில் ...
கற்பனைத்திருடன்
ஆகஸ்ட் 23, 2012 05:46 பிப
என் மனம்  எப்போதும் எதிர்பார்ப்புகளை  அடுக்கி வைத்து  மற்றவர்கள் எறிந்து செல்லும்  ஏமாற்றங்களை சேகரிக்கும்  குப்பைதொட்டி ..
கற்பனைத்திருடன்
ஆகஸ்ட் 23, 2012 05:43 பிப
பால்குடித்து  பசியாரவேண்டியவனை  சலித்த  மணலில் சாப்பாடு  போடுகிறாயோ..?   அப்பன் ஆத்தாளைபோல் கருப்பாய் பிறந்துவிட்டானே உன்னை எவள் கட்டிக்கொள்வாள் என்று  ...
மேலும் தரவேற்று