செநா and செ போடி சோலைராஜ் liked this
pandima
செப்டம்பர் 11, 2018 02:35 பிப
அழகாய் உடுத்திக்கனும் ஆடம்பரமாக அல்ல ஆபாசமாக இல்லாமல் அன்பில் துவைத்த வார்த்தைகளை இதமாக பேசிக்கனும் அக்கறையாய் கடிந்துக்கலாம் தெளிவுபட புரிதலால் நயந்து எடுத்துரைக்கலாம் சிறு சிறு ...
செநா and செ போடி சோலைராஜ் liked this
pandima
செப்டம்பர் 10, 2018 06:51 பிப
அழைக்கிறேன் அன்பிலே தவிக்கிறேன் பிரிவிலே வந்திடுங்கள் அருகிலே ருசித்துப் பருகிடுவோம் கோப்பைத் தேநீரை...... மருகும் மனத்தோடும் உருகும் நினைவோடும் கடத்தும் காலத்தினை கதையாய் ...
செநா இதை விரும்புகிறார்
pandima
செப்டம்பர் 10, 2018 06:44 பிப
பச்சைக் கிளிகள் தோளோடு  பாட்டுக் குயிலோ மடியோடு  பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை  இந்த பூமிக்குக் கண்ணீர் சொந்தம் இல்லை  சின்னஞ்சிறு கூட்டுக்குள்ளே சொர்க்கம் இருக்கு - அட  சின்னச் சின்ன அன்பில்தானே ...
R.S.ALLWIN இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கா.உயிரழகன் and செநா liked this
pandima
ஏப்ரல் 17, 2018 12:35 முப
தேடுதல் கிட்டாது என்பதால் நான் தேடுவதே இல்லை தூக்கி விடுவாரென்று கை நீட்டியதும் இல்லை தட்டிக் கொடுப்பார்கள்  என்று ஏங்கவும் இல்லை  பசித்தாலும் பரிமாற  தாயும் இல்லை பாரத்தை பகிர்ந்து ...
செ போடி சோலைராஜ் இதை விரும்புகிறார்
pandima
pandima
வளர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் அவரவர் கையில்
மேலும் தரவேற்று