சக்தி, சுஷ்ருவா மற்றும் 6 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
sat
ஆகஸ்ட் 26, 2011 07:26 பிப
(தாடியையும், சோகத்தையும் சரிவிகிதத்தில் வளர்த்துக் கொண்டு வாழ்பவன் அவன்.) அவளின் ஞாபகங்களே அவனுக்கு சுவாசம் பன்னிரண்டு பாலைவன வருஷங்களுக்குப் பிறகு அவளை அவன் பார்க்க ...
கா.உயிரழகன், சக்தி மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
sat
ஆகஸ்ட் 23, 2011 10:53 பிப
முள்ளில்லாத ரோஜாவே! நான் முன் பார்க்காத முகமே! மெல்லிய மலரே! அழகின் தெள்ளிய முகவரியே! உன் இதழ் சருகியது சங்கீதம் ஊர் விழிகளில் நீ மீதம்! உன்னழகை உரைக்கும்வகை ஒற்றை வாக்கு ...
sugiri, sat and 1 other commented on this
sat
ஆகஸ்ட் 19, 2011 05:30 பிப
"பிரிவு" என்ற வார்த்தையையும் "அழிவு" என்ற வார்த்தையையும் என் "நட்பு" என்ற அகராதியில் தேடிப்பார்க்கவேண்டாம்... -என்னை மன்னித்துவிடுங்கள் அந்த வார்த்தைகளுக்கு என் அகராதியில் ...
sat
sat
ஹாய்
sat
sat
தமிழ் வளர்ப்போம்
மேலும் தரவேற்று