வினோத் கன்னியாகுமரி இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முத்து பாலகன்
ஏப்ரல் 16, 2013 03:06 பிப
அன்பான தோழமைகளே..."நெருப்புக்குள் தவம்" கவித்தொகுப்பு சில பகுதிகளோடு நின்றிருந்தது. இப்போது மீண்டும் தொடரும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே...உங்கள் ஆதரவுடன்..அன்புடன்முத்துபாலகன்  நெருப்புக்குள் ...
வினோத் கன்னியாகுமரி இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முத்து பாலகன்
ஏப்ரல் 08, 2013 08:02 முப
கூடிக் குலாவக் குடும்ப மில்லார்க்கும்தேடி வந்து தாகந் தீர்க்குந் தமிழ்ஆடிப் பாடி ஆட முடியா தோர்க்கும்ஆட்டுவித்தே ஆடவைக்குந் தமிழ்காதல் பாசம் நன்னெறி களுடன்காணா பல விந்தை அறிவியலுங்கொண்டதுவே எம் தமிழ்
வினோத் கன்னியாகுமரி இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முத்து பாலகன்
ஏப்ரல் 08, 2013 06:38 முப
நெறிக்குள் நடக்கும் நெறியோ னெவர்க்கும்நெறிக்கும் நிலையே நினைவி லுரிக்கப்பறிக்கும் பகுக்கும் படுத்து மனைத்துஞ் செறிக்குந் தமிழின் சிறப்புதங்கள் பாலகனின் இனிய காலை வணக்கம்…! வாழ்க வளமுடன்…!
வினோத் கன்னியாகுமரி இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
bharathi and முத்து பாலகன் commented on this
bharathi இதை விரும்புகிறார்
மேலும் தரவேற்று