பாக்யா மணிவண்ணன்
ஆகஸ்ட் 22, 2020 10:01 பிப
மலர்களை கூட ரசிக்க தெரியாதவள் நான்... கவிதை எழுத வைத்து விட்டார்கள் என்னை.. ஜன்னலோரப்பேருந்தில் வேடிக்கைப் பார்க்கும் பயணியாய் சலசலப்புகளுடன் எப்போதும் பயணிக்கிறது மனது!! தேடித் தொலைகிற‌ வாழ்க்கையில் ...
பாக்யா மணிவண்ணன் இதை விரும்புகிறார்
பாக்யா மணிவண்ணன்
ஜூலை 25, 2020 04:02 பிப
வாழ்க்கை என்னும் பள்ளியில் நான் இன்னும் மாணவியாகவே இருக்கிறேன்.. பள்ளியில் முதுகினைத்தட்டிக் கொடுத்துப் பாடம் கற்பித்தார்கள் ... வாழ்க்கைப் பள்ளியில் முகத்தில் அடித்துப் பாடம் ...
பாக்யா மணிவண்ணன் இதை விரும்புகிறார்
பாக்யா மணிவண்ணன்
ஜூலை 25, 2020 03:58 பிப
என் அழகிய நட்பே! உன்னுடன் இனணந்தப் பிறகு தான் மலரும் பூக்களின் இசையிலிருந்து உதிரும் பூக்களின் மௌனம் வரை ரசிக்கக்கற்றுக்கொண்டேன்... நட்புக் கொள்ள தரம் தேவயில்லை... நல் மனம் போதும் என்பதை அறியக் ...
மேலும் தரவேற்று