சிவன் இதை விரும்புகிறார்
சிவன்
May 15, 2020 12:20 முப
கண்ணிமைக்கும் நேரமதில் உன்னை நினைத்திட்டேன் மூச்சுக் காற்றாகி போனதால் உயிர் பிடித்திட்டேன் உன்னைக் கண்ட பொழுதினில் இமை மலர்ந்திட்டேன் சேய்யாக உன்னை எண்ணி அகம் மகிழ்ந்திட்டேன் நமக்கிங்கு ...
மேலும் தரவேற்று