பிரபு இதை விரும்புகிறார்
தமிழ்
May 01, 2020 11:16 பிப
கவிதையில் அடக்கமுடியா கவிதை நீ நிறங்களில் நிறையா நிறம் உனது குணங்களில் நீ மட்டும் வேறுபட்டவள் சிறுகுறை சொல்ல தெரியாத சிறுமியே வயதானாலும் நட்பில் நாம் பால்யத்திலே வாழ்கிறோம் காமமில்லா ...
தமிழ்
May 01, 2020 11:07 பிப
தோழியே காமம் கலைத்த கள்ளியே   கைபிடித்து கோர்வை எழுத்து கற்றுத்தந்த ஆசானே கருவண்டு கண்ணழிகியே பூங்கரங்கொண்டு  சிறு குழந்தையாய் எனை மிதிவண்டி பயிற்றுவித்தாயே என் சகோதிரியாய் இடைபட்ட பதின்ம ...
மேலும் தரவேற்று