சந்திரசேகரன்
சந்திரசேகரன்
எதிர்ப்பார்த்தேன் இறுதிவரை,
நீ வரமாட்டாய் என்று தெரிந்தும்
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
சந்திரசேகரன்
November 26, 2019 10:35 முப
தேடல், முடிவின்றி தொடர்கிறது என்றால், கிடைக்கிறது விடை. தேடியது, தெரிந்தே தொலைக்கப்பட்டிருக்கிறது, என்று...
மேலும் தரவேற்று