மல்லி...
செப்டம்பர் 02, 2020 07:19 பிப
  உங்கள் முகம் பார்த்ததில்லை ஒருநாளும்!  உங்கள் குரல் கேட்டதில்லை ஆனாலும்!  காதல் மட்டும் குறையவில்லை எந்நாளும்..! அழகெல்லாம் அணிவகுத்து வந்தாலும்  அண்ணல் நபி முன் அசராமல் போகுமா..? எத்தனை கோடி ...
மல்லி...
செப்டம்பர் 02, 2020 07:13 பிப
முகமது நபியே..! முழுமதி ஒளியே ..! ஒருமுறை வந்தால் போதுமே ..! என் வாழ்வே வானவில் ஆகுமே ..! அகமது நபியே..! அன்பின் விழியே ..! என்னை ஒருமுறை பார்த்தால் போதுமே!  என் உயிர் உம்மை சேருமே ..! அந்த மண் ...
மல்லி...
பிப்ரவரி 29, 2020 11:59 முப
  அன்பின் வழியில் ....   ஆசை விழியில் பொங்க ....   இதயம் இணைந்து இல்லறம் செழிக்க ...   ஈருலகிலும் சிறப்புடன் வாழ்க ..!!!!     உற்றார் உறவினர் மனம் குளிர ...   ஊரார் உளமார வாழ்த்த...   எட்டுத்திக்கும் ...
மல்லி...
பிப்ரவரி 27, 2020 03:45 பிப
எதிர்பார்ப்புகள் பெரிதல்ல...   எனினும் அவைகள்   கிடைப்பதில்லை...   ஆசைகள் அரிதல்ல...   ஆயினும் அவைகள்  நடப்பதில்லை...   மிஞ்சிப்போனால் அஞ்சு கூட தேறாது என் ஆசைகள்...   லட்சம் தருவாய் லஞ்சமாக ...
மல்லி...
பிப்ரவரி 06, 2020 02:39 பிப
*தோழன்* காமம் கலைந்த என் காதலன் அவன் ...   கூட்டத்தின் நடுவில்... பயணத்தின் இடையில்...   பிறர் கை என் மீது படாமல் தன் கையால் வேலி அமைத்து என்னைக் காக்கும்  போது என் தந்தையாகிறான்....   வீட்டில் ...
மேலும் தரவேற்று