சோலை..! CSR..!, கா.உயிரழகன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
சோலை..! CSR..!
டிசம்பர் 02, 2018 10:24 பிப
பூவும் நீயே பூவின் மனமும் நீயே தேனும் நீயே தேனெடுக்கும் வண்டும் நீயே...! அன்பும் நீயே மார்கழி திங்களும் நீயே நிலவின் ஒளி நீயே உலக அனுவும் நீயே...! அமரன் நீயே ஆழிகடல் அரசன் நீயே முக்கண் ...
சோலை..! CSR..! இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
தமிழ் நண்பர்கள் and சோலை..! CSR..! liked this
சோலை..! CSR..!
டிசம்பர் 02, 2018 08:46 பிப
காட்டுத்தீ போல் பெரும் படைக்கு துனிந்த தந்தையே.. உன் மேல் சட்டையை கீழ்மட்டத்துக்கு தந்தாய் நீயே _ ஆனால், சோடையிலா உன் வீரத்தை சோழவந்தானிலே துவங்கினாயோ, உலகமே உன் பெயர் சொல்ல அப்படி என்ன ...
சோலை..! CSR..! and தமிழ் நண்பர்கள் liked this
சோலை..! CSR..! and தமிழ் நண்பர்கள் liked this
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:42 பிப
மேகத்தை கிளித்துக்கொண்டு சீரிப்பாயும் சூரியகதிர் போன்றதே ரெளத்திரம்..!
சோலை..! CSR..! and கவிதையின் கைபிள்ளை commented on this
சோலை..! CSR..! and தமிழ் நண்பர்கள் liked this
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:28 பிப
வேம்பூவிலும் சிறு தேன்துளி உண்டு, அதை   உன்னாது நுகர்ந்து செல்லும் பொன்_வண்டு _________நீயே சகி..!
மேலும் தரவேற்று