சோலை..! CSR..!
பிப்ரவரி 03, 2019 05:17 பிப
அடிமை குலத்துக்கு ஆதரவு வட இந்தியாவில் இருந்துமா, ஆயுதம் ஏந்தா கடவுளென‌ உன்னையே கண்டோம். மேலைநாட்டு கல்வி யெல்லாம் மேலா _ டையாய் அகற்றி எறிந்தாய் சீரிவந்த பகைவரை யெல்லாம் சிரிபாளே ...
சோலை..! CSR..!
பிப்ரவரி 03, 2019 04:44 பிப
காதல் என்னும் பேருல‌ ஒருநாள் கூத்துடா, ஒத்திகை பாக்கதா தெருவோர ..... சந்துடா சாக்கடையா நாருது சமுதாய‌ ..... பழக்கதிலே. அக்கால பழக்கமெல்லாம் கையேட்டில் தான் டா, இக்கால ...
சோலை..! CSR..!
பிப்ரவரி 03, 2019 04:17 பிப
ஆண்: பனியார குழி கன்னகாரி எலி பொந்து கண்ணழகி பனி போர்வை முடியழகி அலை யோடியதோ லழகி பூகம்ப காலோடு பேரழகியே தோற்றேனடி... பெண்: வரி குதிரை நெஞ்சழகா காந்தார குரலழகா ஏர் பூட்டலில் ...
சோலை..! CSR..!
பிப்ரவரி 03, 2019 03:40 பிப
தேவதையை கண்டேன் சாலையோரத்தில், சிலையென நின்றேன் அக்கனமே சுற்றிப்பார்த்தேன் உலகமும் திகைத்தது. அடடா! பேரழகுக்கு சொந்தக்காரி ரம்மை, ஊர்வசி, மேலகாவை பார்த்ததில்லை _ ஆனால் பார்த்தவள் ...
சோலை..! CSR..!
ஜனவரி 27, 2019 06:08 பிப
சிப்பியில் விழுந்த துளியிங்கு முத்தாக பிறந்தது, தாமரை மலரிங்கு மாலையில் ..... மலருது வண்ணத்து பூச்சி போல் தரையிலே பறக்குது தங்க முகமிங்கு சந்தனமாக‌ ..... வெளுக்குது காணல் நீராய் ...
மேலும் தரவேற்று