செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 20, 2018 03:49 பிப
ஓரவிழி பார்வையில் ஒடுக்கியவளே, பலமுறை பார்த்தப் பெண்ணோ நீயடி.,  நிலவின் ஈர்ப்பில் சிக்கிய அலைபோல் என்னவள் காந்தவிழியில் சிக்கித் தவிக்கிறேன்...    அவள் குரல் கேட்ட நொடியோ  சிகரம் தொட்ட உணர்வில் - ...
செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 19, 2018 10:27 பிப
கண்ணில் தூக்கம் மனதில்           கலக்கம், மயக்கமான மாலைப்பொழுதில் கொண்டேன் அச்சம்.          ஆரம்பம் இல்லாமல் அமைதியாக, கலக்கமில்லா குட்டைபோல்          சிந்தையில் சிந்தி...    ஏன் என்ற உணர்வு        ...
செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 19, 2018 10:59 முப
தேவையற்ற நேரங்களில் வடிக்கும்                     ..... கண்ணீர்,  தேவையான நேரத்தில் பயனற்று                     ..... வீணாகும்,  மிகவும் ஆபத்தானதும் , அரிதானதும்                      .... ...
செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 19, 2018 10:33 முப
உன் கண்ணீர் முத்துக்களை விட         மதிக்கக் கூடியது.. மறந்தும் வீணாக்காதே பின் புன்னகை        இல்லா ஏழ்மையில் தவிப்பாய்..! 
செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 19, 2018 07:21 முப
உன்னால் முடியாதது எது?           புரிந்துகொள்., உலகத்தில் வானத்துக்கு கீழ்     எந்நாளும், என்னாலும்  முடியாது என எதுவும் இல்லை.        இதை புரிந்துகொள் வெற்றி உனக்கே நன்பா..! 
மேலும் தரவேற்று