நமது களம்
பிப்ரவரி 21, 2019 03:30 பிப
ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு? #தாய்மொழி_நாள் சிறப்புப் பதிவு! ...
நமது களம்
நமது களம்
ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு?
#தாய்மொழி_நாள் சிறப்புப் பதிவு! 👇🏽👇🏽

namathukalam.com/2019/02/why-Tamils-are-not-efficient-in-English.html

#தாய்மொழித்திருநாள் | #தாய்மொழிநாள் | #தாய்மொழிதினம் | #தமிழ் | #தமிழ்மொழி | #தமிழ்வாழ்க | #உலகத்_தாய்மொழி_தினம் | #உலக_தாய்மொழி_தினம் | #உலகதாய்மொழிதினம் | #உலக_தாய்_மொழி_தினம் | #தாய்மொழி | #MotherLanguageDay #MotherTongueDay
நமது களம்
ஆகஸ்ட் 24, 2018 07:08 பிப
StartFragmentதமிழ் மக்களுக்காக எவ்விதப் பின்வாங்கலும் இன்றித் தொடர்ந்து பாடுபடும் போராளியை இப்படி முற்றிலும் முடக்கிப் போட முயலும் இந்த அட்டூழிய நடவடிக்கைகளைக் கண்டித்தும், திருமுருகன் காந்தி அவர்களை ...
நமது களம்
ஜூலை 24, 2018 12:42 பிப
StartFragment ஒன்றில்லை, இரண்டில்லை ஏழு தலைமுறையாகத் தங்கள் ’மூதாட்டி’ ஒருவரையே முழு முதற்கடவுளாக வணங்கி வருகிறார்கள் என்பதை அறிவீர்களா? சுவையான செய்தி! படித்துப் பாருங்கள்! - ...
மேலும் தரவேற்று