செநா
ஜனவரி 26, 2018 10:29 முப
பணத்தை தவிர வேறு  குறையில்ல கூரைவிட்டு பெண்,  இன்னும் குழந்தையாக பார்க்கும்  பெற்றோர் பெற்ற பெண்,  மலராயிருந்தும் கனவு கண்டேன் மனம் போல் வாழ்க்கை அமையுமென்று,  சருகாய் மாற்றி கனவை ...
செநா
ஜனவரி 26, 2018 10:20 முப
எத்தனை கோடி மொழிகள் கலந்தாலும் எத்துணை இன்றியும் நீ நின்றிடுவாய், எத்தனை யுகங்கள் கடந்தாலும் அத்தனை யுகங்களும் நிலைத்துடுவாய் ,   செந்தமிழ் ஊற்று சொல்லேடுத்து தீந்தமிழ் நேசன் வழி ...
முகில் நிலா இதை விரும்புகிறார்
செநா
ஜனவரி 23, 2018 10:11 பிப
சிப்பிக்குள்ளே என்னை முத்தாய் வளர்த்தாய், சிற்பியாகி சித்திரை நிலவாய் ஒளிரச்செய்தாய்,   அல்லல் என்னை தீண்டாமல் அல்லும் பகலும் காத்தாய், அடுக்களையில் அடைக்காமல் அஞ்சுகமாய் ...
கணேசன் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
செநா
ஜனவரி 21, 2018 09:24 பிப
காகிதம் தீண்டும் மைதான் கவிதையாகும்,  இதயம் தீண்டும் உணர்வுதான் காதலாகும், 
கணேசன் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
செநா
ஜனவரி 20, 2018 10:52 பிப
மாலைப் பொழுதினிலே  தேரடி வீதியில்  அவளைக் கண்டேன்,  மேகக்கூட்டங்களில் இருந்து வரும் ஒளிப் போல்  சட்டென நெஞ்சில் நுழைந்துவிட்டாள், பட்டென உயிரில் கலந்துவிட்டாள்... தாரணியில் வந்த தேவதையே ...
மேலும் தரவேற்று