செநா
ஜனவரி 19, 2018 09:54 முப
என் அன்பே!!  விழியால் என்னை  வெல் அன்பே,,  சொல் அன்பே!!  இதயத்தில் உள்ளதை  சொல் அன்பே,,  சேர்த்து சொன்னால்  உடன் வருவேன்  இணையாக,,  பிரித்து பார்த்தால்  முன் செல்வேன்  அரணாக,,  சொல் ...
செநா
ஜனவரி 14, 2018 09:30 முப
கருவிழி போல் காவிய வண்ணம்  கொண்ட தமிழ் மாண்பு பெண்ணே!  கடைவிழி கொண்டு குருதியில்லாமல்  இதய சுகவலி தரும் அழகு மானே!  இமைபொழுதும் உனை மறவாமல்  நான் இருக்கிறேன்-ஆனால் நீயோ இமை கொண்டு மைவிழியில் ...
செநா
ஜனவரி 13, 2018 08:02 முப
தேகம் கண்டு வரவில்லை உன்தன் மீது காதல்,   நேசம் மட்டுமே  என்தன் ஒற்றை ஆவல்,,  கற்பணையும் சிலகணம் தோன்றுதடி;  அத்தனையும் மறுகணம் விழிக்கொண்டு சாய்க்கின்றாயடி,,,  உந்தன் விழியின் ஒரம் கண்ணீர் ...
செநா
ஜனவரி 12, 2018 05:56 பிப
உனக்காக பிறந்தேனா!,  எனக்குள்ளே நீ நுழைந்தாயே,  ஏக்கங்கள் கண் காண்பது புரியலயா,,  அன்பே!!.....  தென்றல் உன்னை தீண்டும் நேரம்,  அந்தி மடி சாயும் காலம்,  உன்னை காண வருவேன்,  உன் கருவிழிக்குள் ...
செநா
ஜனவரி 12, 2018 02:24 பிப
ஓருபோதும் மறவாதே,  இரவிலும் நினைக்காதே,  உன்னோடு நான் வாழதானே  தினமும் கண் விழிகின்றேன்.  கனவிலும் உறவாடுவேன்,  கவிஞன் நான் இல்லையே!  கவிமழை பொழிவது ஏனோ,  கார்மேகம் நீ ஆனாயோ!  மெல்ல ஒர் ...
மேலும் தரவேற்று