செநா
மார்ச் 08, 2018 11:19 முப
அன்னையாக அரவணைத்து, பதியாக உடன் பயணித்து, சகோதரியாக அன்பு செய்து, மகளாக மடி தவழ்ந்து, தோழியாக தோள் கொடுத்து, அன்பை கூட எதிர்பார்க்காமல் எல்லா பரிமாணங்களிலும் வாழும் பெண்களுக்கு என் இனிய மகளிர் ...
செநா
பிப்ரவரி 03, 2018 06:24 பிப
நாட்டின் முதுகெலும்பு விவசாயம்,  நாட்டின் விவசாயிகள் தெருவோரம்,  வல்லரசு நோக்கிய பயணத்துல  வாய்க்கரிசியாவது கிடைக்குமா,  சிலந்தி வலையில் சிக்கி நாடு சிரழியுது,  சிரிப்போலி சத்ததுலா அழுகுரல் ...
செநா
பிப்ரவரி 03, 2018 06:21 பிப
கண்ணீர் மறைத்து கவலைகள் விடுத்து,  கலைஞன் கலைக்காகவே வாழ்வை குடுப்பான்,  ஆடாத கால்களையும் ஆட வைப்பேன்,  ஆதி முதல் அந்தம் வரை அவனும் தொடர்ந்து வருவான்,  உச்சி முதல் பாதம் வரை ஒப்பனை ...
செநா
பிப்ரவரி 03, 2018 06:19 பிப
கார் நனைக்கும் முன்பே  குடையாகி காப்பாள்,  கதிரவன் வாட்டும் முன்பே  திரையாகி காப்பாள்,  கடுங்குளிர் தாக்கும் முன்பே  ஆடையாகி காப்பாள்  தாயில்லாமல் வாழ்பவர்கள் சில பேர்,  தாயிருந்தும் ...
செநா
ஜனவரி 27, 2018 12:53 பிப
நீரின்றி உலகேது,  நீயின்றி நானேது,  நீயில்லா என்வாழ்வில் பொருள்யாது?   நித்தமும் உன்நினைவு என்னுள்ளே,  நிழலும் வரமறுக்கிறது என்பின்னே,  அன்பு மழை பொய்த்துவிட்டதா - ஏன்  கண்ணீரால் காப்பாற்ற ...
மேலும் தரவேற்று