செநா
ஜனவரி 20, 2018 10:52 பிப
மாலைப் பொழுதினிலே  தேரடி வீதியில்  அவளைக் கண்டேன்,  மேகக்கூட்டங்களில் இருந்து வரும் ஒளிப் போல்  சட்டென நெஞ்சில் நுழைந்துவிட்டாள், பட்டென உயிரில் கலந்துவிட்டாள்... தாரணியில் வந்த தேவதையே ...
கா.உயிரழகன் இதை விரும்புகிறார்
செநா
ஜனவரி 19, 2018 09:54 முப
என் அன்பே!!  விழியால் என்னை  வெல் அன்பே,,  சொல் அன்பே!!  இதயத்தில் உள்ளதை  சொல் அன்பே,,  சேர்த்து சொன்னால்  உடன் வருவேன்  இணையாக,,  பிரித்து பார்த்தால்  முன் செல்வேன்  அரணாக,,  சொல் ...
செநா
செநா
காலை வணக்கம்
முகில் நிலா இதை விரும்புகிறார்
செநா
செநா
ஏதாவது ஒன்றை எதிர்பார்த்து தான் பழகிறார்கள் நம்மிடம் ஒவ்வொரும்,,
பலர் அன்பை, ஆனால் சிலர்..........
கணேசன் and செநா commented on this
முகில் நிலா, காளீஸ் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
செநா
ஜனவரி 14, 2018 09:30 முப
கருவிழி போல் காவிய வண்ணம்  கொண்ட தமிழ் மாண்பு பெண்ணே!  கடைவிழி கொண்டு குருதியில்லாமல்  இதய சுகவலி தரும் அழகு மானே!  இமைபொழுதும் உனை மறவாமல்  நான் இருக்கிறேன்-ஆனால் நீயோ இமை கொண்டு மைவிழியில் ...
மேலும் தரவேற்று