கார்த்திகா    பாண்டியன்
மங்கையவள் கண்ணில் விழுந்தாள் மாலை மய‌ங்கிய நேரம் தனில், சிற்றுந்தில் ஏறியவள் சீட்டினை பெற்றுக் கொண்டாள் என்னிடம், சிரிப்புடன் எனை நோக்க சிந்தை தெளியாமல் நின்றேன் நான், சன்னலில் சாய்ந்தவள் விழிகளை ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
இதழ்கள்  உலர்ந்ததடா உன் முத்தங்களின் துணையற்றுப் போய்; கண்கள் மயங்கக் காத்திருந்தேன் என் கள்வனின் வரவை எண்ணி; மூச்சினில் உன் சுவாசம் நீங்காமல் நிறைந்திருக்க மூர்ச்சை தனை அளிக்கும் என்னவன் ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
மார்ச் 20, 2016 11:42 முப
தேடல் கல்வியின் நோக்கங்களில் ஒன்று ; ஆய்வின் மூலம் ஆக்க சிந்தனைதனை வளர்ப்பது ; அறிவெனும் கடலில் சிந்தனை முத்துக்களை பறித்தெடுப்பது ; தேடல் இல்லா வாழ்வு அர்த்தமற்ற கவிதை போன்றது ; அறிவு சிறக்க ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
மார்ச் 20, 2016 11:24 முப
கருவிலிருக்கும் போதே கற்றுக் கொள்கிறோம் கால்பந்து விளையாடுவது எப்படியென்று ; கல்விச்சாலையில் கற்றுக் கொள்கிறோம் கண்டிப்பு என்றால் என்னவென்று ; தாயிடம் கற்றுக் கொள்கிறோம் நிர்வாகப் பொறுப்பினைப் பற்றி ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
மார்ச் 20, 2016 10:47 முப
நினைத்துப் பாருங்கள் அத்தருணங்களை ; எத்தனை முறை அப்பாவிடம் பொய் சொல்லி இருப்பீர்கள் ? நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை மறைப்பதற்காக ; திருட்டு மாங்காய் உண்டிருக்கிறீர்களா உங்கள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து  ...
மேலும் தரவேற்று