கார்த்திகா    பாண்டியன்
ஆகஸ்ட் 22, 2018 04:10 பிப
  பொட்டல் காடு பூப்பூக்கும்,  புழுதிக் காற்று மணம் வீசும்,  கரிசல் காடு காத்திருக்கும்,  கண்மாய் கரை களைத்திருக்கும்,  கதிரறுத்த கையினிலே காயமின்னும் ஆறவில்லை,  காட்டுக்குள் விறகு வெட்டி கருவாடு ...
கணேசன், கா.உயிரழகன் மற்றும் 3 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
செ. சக்கரவர்த்தி, pandima மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
கார்த்திகா    பாண்டியன்
மங்கையவள் கண்ணில் விழுந்தாள் மாலை மய‌ங்கிய நேரம் தனில், சிற்றுந்தில் ஏறியவள் சீட்டினை பெற்றுக் கொண்டாள் என்னிடம், சிரிப்புடன் எனை நோக்க சிந்தை தெளியாமல் நின்றேன் நான், சன்னலில் சாய்ந்தவள் விழிகளை ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கார்த்திகேயன், ஆதவன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
கார்த்திகா    பாண்டியன்
இதழ்கள்  உலர்ந்ததடா உன் முத்தங்களின் துணையற்றுப் போய்; கண்கள் மயங்கக் காத்திருந்தேன் என் கள்வனின் வரவை எண்ணி; மூச்சினில் உன் சுவாசம் நீங்காமல் நிறைந்திருக்க மூர்ச்சை தனை அளிக்கும் என்னவன் ...
மேலும் தரவேற்று