பிறைநேசன், pandima and 1 other commented on this
பிறைநேசன்
ஜூலை 27, 2016 12:45 பிப
காட்டினூடே இருக்கும் ஒரு கிராமத்தில் இரண்டு பிச்சைக்காரர்கள் இருந்தனர். ஒருவன் குருடு. இன்னொருவன் கால் முடவன். இருவரும் தொழிலைப் பொறுத்தவரையில் பயங்கர போட்டியாளர்கள். இவன் பாதையில் அவன் நடக்கமாட்டன். ...
வினோத் கன்னியாகுமரி இதை விரும்புகிறார்
பிறைநேசன்
May 14, 2016 08:33 முப
StartFragment “பிராமணர், சத்ரியர், வைசியர், சூத்திரர் என்ற நான்கு வர்ணங்கள் குணங்களுக்கும், செயல்களுக்கும் ஏற்ப என்னால் படைக்கப்பட்டது” இவ்வாறு கிருஷ்ணன் கீதையில் கூறுவதாகவும், எனவே வர்ண வேறுபாடு ...
பிறைநேசன்
May 11, 2016 04:46 பிப
அந்தச் சிறுமிக்கு எட்டு வயதாக இருந்த போது ட்ராக்கோமா என்ற கண் நோயால் பார்வை பரிபோகிறது. அதே ஆண்டில் தாயும் இறந்து விடுகிறாள். குடிகாரத் தந்தையோ அச்சிறுமியையும், அவளது தம்பியையும் ஒரு அனாதை விடுதியில் ...
பிறைநேசன்
May 09, 2016 09:13 முப
மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பிடித்த பழமொழியோ இல்லையோ அது எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் மிகவும் பிடிக்கும். ஏனெனில் அது அவர்களை கவுரவபடுத்துகிறது. அல்லது அப்படி நினைத்துக் ...
பிறைநேசன்
May 07, 2016 07:47 முப
StartFragment அன்பே கடவுள். அன்பிற்கு கண் இல்லை. என்பன அன்பைப் பற்றி இருக்கும் பொன்மொழிகள். ஆனால் உண்மையில் மோகத்தையே மனிதன் அன்பென்று புரிந்து வைத்திருக்கிறான். அன்பிற்கும் மோகத்திற்கும் இருக்கும் ...
மேலும் தரவேற்று